Úvodní stránka » Výuka pro školy » Výuka pro mateřské školy

Kontakt

 

Barbora Vernerová
tel.: 603 893 332
e-mail: barbora.vernerova@gmail.com

 

 

 

 

 

             

Plavecká výuka pro děti z MŠ a ZŠ v malém bazénu

Mateřské školy se mohou hlásit na předplaveckou výchovu do malého bazénu s maximálním počtem 24 dětí v rozsahu 10 - 20 lekcí  á 45 - 60 - 90 minut.

Výuka probíhá jedenkrát týdně vždy ve stejný den a hodinu. Je možné zajistit výuku pro MŠ v malém bazénu současně s výukou ZŠ, z téže obce, ve velkém bazénu

kvůli zlevnění dopravy.

 

Místo konání plaveckého výcviku


- dětský bazén v plaveckém areálu Rokycany

 - bazén i šatny jsou odděleny od ostatního bazénového provozu

 - kurzy jsou vedeny kvalifikovanými učiteli plavání

 

Rámcový plán výuky 

 - naučit děti samostatnému pohybu ve vodním prostředí

 - odbourat strach z vody

 - naučit se ponořit obličej

 - pravidelně vydechovat do vody

 - zvládnout splývání na prsou, příp. i na zádech

 - umět skočit do mělké vody

 - orientace pod vodou

 

Děti jsou při výuce děleny do skupin a formou hry se snaží upevnit si již naučené plavecké dovednosti a navázat na ně učením nových.

Doporučujeme kurz v rozsahu 20 lekcí x 45 minut, protože děti získané dovednosti rychle zapomínají a při krátkodobější výuce se nejen stihnou méně naučit, ale také rychleji zapomenout.

 

Provozní pokyny

 - plaveckého výcviku se mohou zúčastnit pouze zdravé děti se základními hygienickými návyky

 - vstup do šaten je možný po uvolnění šatny účastníky předchozího kurzu a po případném úklidu šatny

 - z bezpečnostních důvodů není povoleno nosit jakékoliv skleněné nádoby do šaten, sprch a bazénu

 - před vstupem do šatny si všichni musí zout boty a uložit je na místo k tomu určené

 - podle hygienických předpisů musí mít všechny děti přiléhavé plavky, šortky nebo plážové plavky nejsou povoleny

 - děti by měly mít plaveckou čepičku s výrazně napsaným křestním jménem

 - učitelé plavání zodpovídají za děti pouze v době výuky v bazénu,  v šatnách, va sprchách a na WC za ně zodpovídá doprovázejcí pedagogický pracovník

 - rádi bychom, abyste si byli vědomi nezbytnosti fyzického kontaktu učitelů plavání a dětí při výuce. Učitelé k takovému kontaktu přistupijí jen v těch situacích,

   kdy je potřeba dítěti dopomoci ke zvládnutí nacvičovaného prvku, nebo jde-li o jeho bezpečnost