Úvodní stránka » O plavecké škole » Provozní řád pro školy

Kontakt

 

Barbora Vernerová
tel.: 603 893 332
e-mail: barbora.vernerova@gmail.com

 

 

 

 

 

             

Provozní řád pro školy

Provozní řád  plavecké školy ROSNIČKA platný pro výuku mateřských a základních škol

Místo konání plaveckých kursů

 • Dětský výukový bazén o rozměrech 10x6 metrů s hloubkou vody 30-80 cm nebo vyhrazená dráha č.1 - 3 ve velkém bazénu – velikost 25 metrů.
 • Šatny i bazén jsou odděleny od ostatního bazénového provozu. Vzhledem k tomu, že v bazénech na Slovanech je instalováno ozonizační zařízení pro úpravu vody, je voda v bazénu čistá a hygienicky naprosto nezávadná. Díky ozonizaci je v ní minimální množství chlóru. Výměna vody cirkulací je oproti bazénkům s menším množstvím vody vysoká. V souvislosti s tím může být i vyšší teplota vody. Kvalita vody je denně kontrolována
 • Kursy jsou vedeny zkušenými učiteli plavání se speciální kvalifikací
 • Děti jsou rozděleny do skupin podle dosažených dovedností

Provozní pokyny

 • Plaveckého výcviku se mohou zúčastnit pouze řádně přihlášené zdravé děti,které mají potvrzení o zdravotním stavu.
 • Vstup do šaten, sprch a k bazénu v botách je zakázán
 • Vstup do šaten je možný po uvolnění šatny účastníky předchozího kursu a po případném krátkém úklidu šaten
 • V šatnách a ve sprchách udržujte v zájmu zdraví dětí pořádek.
 • Vynášení hraček a plaveckých pomůcek do sprch a do šaten není povoleno.
 • Do šaten, osušoven a sprch žádné jídlo nepatří. Děti mohou svačit ve vestibulu bazénu.
 • Před vstupem do bazénu je nutné se důkladně osprchovat.
 • Žvýkačky jsou do bazénu zakázané.
 • Z důvodu bezpečnosti není povoleno nosit do šaten, sprch a dalších prostor skleněné nádoby.
 • Podle hygienických předpisů musí mít všechny děti přiléhavé plavky. Šortky, bermudy a jiné kalhoty s volnými nohavicemi nejsou povoleny. Děti musí nosit plaveckou čepičku s výrazně napsaným křestním jménem.
 • Doprovázející učitelé jsou přítomni po celou dobu výuky u bazénu ve sportovním oblečení.
 • Učitelé plavání zodpovídají za děti pouze v době výuky v bazénu.
 • Ve sprchách a šatnách a na WC ručí za děti doprovázející učitelé.
 • V době plzeňských školních prázdnin a státních svátků kursy nejsou.

 

Plzeň, 17.12.2011, Mgr. Magda Vernerová