Úvodní stránka » Kursy pro veřejnost » Děti 2 - 4 roky

Kontakt

Mgr. Magda Vernerová
tel.: 604 895 756
e-mail: magda.vernerova@gmail.com

Barbora Vernerová
tel.: 603 893 332
e-mail: barbora.vernerova@gmail.com

 

 

 

 

 

             

Děti 2 - 4 roky

  • kvalita vody odpovídá nejpřísnějším hygienickým normám pro veřejné bazény
  • délka lekce do 3 let 35 min., od 3 let 30 min.
  • nácvik specifických plaveckých dovedností
  • nácvik výdechu do vody, bublání
  • je kladen důraz na prvky sebezáchrany a orientace nad vodou i pod vodou
  • potápění a orientace pod vodou
  • skoky z okraje bazénu s dopomocí i samostatně
  • splývání na prsou k rodiči
  • čtyřleté děti obvykle zvládnou samostatné splývání na prsou
  • lovení hraček

  

Kurzy od 3. února do 26. června 2020     - bazén wellness TJ lokomotiva , Úslavská

  přihlášky od 1. prosince 2019

  2 - 2,5 roku    úterý    9,25 - 10,00     RD 3

                        čtvrtek  8,15 - 8,50       RD 13

                                    8,50 - 9,25       RD 14

                                   10,00 - 10,35     RD 16

                        pátek    8,50 - 9,25       RD 20

 

  2,5 - 3 roky   úterý     8,15 - 8,50       RD 1

                                    8,50 - 9,25       RD 2

                        středa   9,55 - 10,35     RD 10

                        čtvrtek   9,25 - 10,00     RD 15

                                    11,10 - 11,45    RD 18

 

      bazén 33. ZŠ , Terezie Brzkové

 

3 - 4 roky      pondělí   16,15 - 16,45   S2A

                     středa     16,00 - 16,30   S4A

               

 

     Rozpis kurzů od 9. září  2019 do 29. ledna 2020


přihlášky od 2. května 2019 na www.rosnicka-plzen.auksys.com


Bazén wellness TJ LOKO, Úslavská ul.

2 - 2,5 roku    úterý    8,15 - 8,50     RD 1

                                8,50 - 9,25      RD 2

                     středa   8,50 - 9,25    RD 8

                     čtvrtek  9,25 - 10,00  RD 15

                                11,05 - 11,40  RD 18

                

                 

                                 

                                  

2,5 - 3 roky   úterý      10,30 - 11,05    RD 5

                    středa     10,00 - 10,35   RD 10

                    

                              

                   

 

                            

Bazén 33. ZŠ, Terezie Brzkové

3 - 4 roky    pondělí  16,15 - 16,45     S 2A

                  středa   16,00 - 16,30     S 4A